Διαχείρηση Συναλασσομένων (Πελατών – Προμηθευτών)
με πληροφοριακά και φορολογικά στοιχεία σύνδεση της διεύθυνσης του με google maps και δυνατότητα συνημμένων αρχείων σε κάθε συναλασσόμενο όπως έγγραφα προσφορών, συμφωνητικά , φωτογραφίες κ.λ.π

Καταχώρηση Εγκατάστασης
σε πελάτη με αυτή  τη διαδικασία συσχετίζουμε μια κατηγορία εγκατάστασης σε ένα πελάτη και καταχωρούμε τα προϊόντα που την αποτελούν. Για κάθε κατηγορία εγκατάστασης η εφαρμογή μας προτείνει σχετικά με αυτή προϊόντα π.χ. για ένα σύστημα συναγερμού έχουμε να επιλέξουμε μια υποκατηγορία προϊόντων όπως : Κεντρική Μονάδα, Πληκτρολόγιο, Ανιχνευτές Κίνησης, Μαγνητικές Επαφές, Σειρήνα, Μπαταρίες  κ.λ.π. ενώ για μια εγκατάσταση πυρασφάλειας μας προτείνει να επιλέξουμε αντίστοιχα προϊόντα που αφορούν αυτού του είδους την εγκατάσταση.  
Επίσης μπορούμε να καταχωρήσουμε περιοδικές εργασίες που αφορούν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση όπως 6μηνα, ετήσια, η διετή συμβόλαια συντήρησης και να μας εμφανίζει αυτόματα ειδοποιήσεις  σε σχετικό ημερολόγιο.
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και στην παρακολούθηση των συμβολαίων Κέντρων Λήψης με αυτόματη ειδοποίηση για τη λήξη τους πάλι σε σχετικό ημερολόγιο. Και εδώ υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της διεύθυνσης της εγκατάστασης με χάρτες και τη δυνατότητα συνημμένων αρχείων όπως προσφορές συμφωνητικά τεχνικά manual φωτογραφίες κ.λ.π.

Διαχείριση Κλήσεων
…από πελάτες (Call Center) κατά την τηλεφωνική κλήση για βλάβη από πελάτη έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε εύκολα και γρήγορα την εγκατάσταση και το προϊόν που έχει το πρόβλημα να καταγράψουμε το πρόβλημα και να εκδώσουμε άμεσα Δελτίο Επίσκεψης Τεχνικού το οποίο περιέχει τα εξής στοιχεία:

 • Πελάτης με πληροφοριακά στοιχεία όπως διεύθυνση τηλέφωνα κ.λπ.
 • Την συγκεκριμένη εγκατάσταση  ή προϊόν που έχει το πρόβλημα.
 • Τη κλήση την οποία έδωσε ο πελάτης.
 • Ώρες Άφιξης και Αναχώρησης από το πελάτη.
 • Εργασίες που έγιναν.
 • Εκκρεμότητες.
 • Χρεώσεις κ.α στοιχεία.

Επίσης μπορούμε να εκδώσουμε Ιστορικό Επισκέψεων Τεχνικών για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και αναλυτική περιγραφή με τα προϊόντα που περιέχονται σ αυτήν.

Τέλος ενημερώνουμε με τα παραπάνω στοιχεία το cloud για επεξεργασία των στοιχείων από τα κινητά των τεχνικών μέσω app.

Τεχνικό Τμήμα 
κατά την επίσκεψη του Τεχνικού στον πελάτη έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε 2 τρόπους εργασίας:

Ο συμβατικός τρόπος παίρνουμε το Δελτίο Τεχνικού από τη Γραμματεία, το συμπληρώνουμε στο τέλος της επίσκεψης και το υπογράφει ο πελάτης , εδώ η καταχώρηση των στοιχείων της επίσκεψης γίνεται στην εταιρία κατά την επιστροφή του τεχνικού.

Ενημερώνουμε το cloud και οι εκκρεμείς κλήσεις των πελατών μαζί με τα στοιχεία πελάτη, εγκατάστασης , εξοπλισμού κλπ. Ενημερώνουν το apps  στα κινητά των τεχνικών, η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται από τους τεχνικούς, ο πελάτης υπογράφει ηλεκτρονικά και τα στοιχεία ενημερώνουν on line την εφαρμογή στην εταιρία. Εδώ έχουμε την δυνατότητα δρομολόγησης μέσω google maps στην διεύθυνση προορισμού, την απ’ ευθείας κλήση τηλεφώνων, την αποστολή emails και sms κ.λπ.

Η εφαρμογή είναι συμβατή σε συσκευές που χρησιμοποιούν Android 4.3 και νεότερη.

Ημερολόγια
η εφαρμογή Διαχείριση Εγκαταστάσεων & Τεχνικών της ILSoft τηρεί 4 διαφορετικούς τύπους ημερολογίων σε ημερήσια μηνιαία και ετήσια απεικόνιση:

 • Καθημερινό Ημερολόγιο Υπενθυμήσεων (Ραντεβού, είσπραξη υπολοίπων κ.λπ.) και το οποίο είναι ορατό στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής

 • Ημερολόγιο Οχημάτων (π.χ. για σέρβις, ΚΤΕΟ, πληρωμή ασφαλίστρων κ.α.).

 • Ημερολόγιο Περιοδικών εργασιών όπως προγραμματισμένες συντηρήσεις βάση συμβολαίου το οποίο ενημερώνεται αυτόματα από τις αντίστοιχες εγγραφές της εφαρμογής.

 • Ημερολόγιο λήξεων Συμβολαίων Κέντρου Λήψεις με αυτόματη ενημέρωση από τις αντίστοιχες εγγραφές της εφαρμογής.

Αποθήκη

 

…ευρετήριο ειδών με περιγραφή και λεπτομέρειες για κάθε προϊόν, τιμή αγοράς, υπολογισμός τιμών πώλησης και λιανικής βάση μεικτού κέρδους τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφία προϊόντος και συνημμένα αρχεία τεχνικών προδιαγραφών για χρήση σε προσφορές πελατών ή εξαγωγή για e-shop.

Τιμολόγηση

 

…φόρμα έκδοσης παραστατικών με τα στοιχεία της εταιρίας και το λογότυπο με αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας του πελάτη.

Προσφορές

Διαδικασία Διαχείρισης ειδών προς επισκευή ή ελαττωματικών προϊόντων
με καταχώρηση ημερομηνίας , περιγραφή προβλήματος , κωδικοί και μοτίβα
κλειδώματος (για κινητά, tablet,Laptop), ανταλλακτικά, κόστος
εργασίας κ.α.

Διαχείριση ειδών για Επισκευή (Φόρμα RMA)

Διαδικασία Διαχείρισης ειδών προς επισκευή ή ελαττωματικών προϊόντων με καταχώρηση ημερομηνίας , περιγραφή προβλήματος , κωδικοί και μοτίβα κλειδώματος (για κινητά, tablet,Laptop), ανταλλακτικά, κόστος εργασίας κ.α.

Οχήματα:

  Η εφαρμογή παρακολουθεί τα οχήματα  της  επιχείρησης αυτοκίνητα ή δίκυκλα

Αναλυτικότερα:

 • Εργασίες επισκευών και ανταλλακτικών

 • Συνεργεία

 • Καύσιμα και πρατήρια

 • Ασφαλιστήρια και ασφαλιστικές εταιρίες.

…ακόμα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης των οχημάτων μέσω gps tracker.