Προφίλ

σχετικά με εμάς

Η IL Soft  δραστηριοποιείται στους τομείς ανάπτυξης, εμπορίας και παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών με χρήση τεχνολογιών αιχμής.Στην IL Soft οραματιζόμαστε την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, δίνοντας ταυτόχρονα με τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις τους.
Οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησης της IL Soft είναι:

  • Τεχνική υποστήριξη (service) προϊόντων πληροφορικής σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων.
  • Εγκατάσταση και υποστήριξη δικτύων.
  • Σχεδίαση και φιλοξενία ιστοσελίδων και εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.