Διαχείριση Εγκαταστάσεων & Τεχνικών  ( Call Center)

Είναι μια Field Service Management (FSM) εφαρμογή και έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες των εταιριών οι οποίες ασχολούνται με προϊόντα που απαιτούν εγκατάσταση και συνεχή τεχνική υποστήριξη στο χώρο του πελάτη, όπως τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας, συστήματα εποπτείας χώρου, δίκτυα υπολογιστών, παροχή υπηρεσιών κ.ά. …περισσότερα

Διαχ/ση Συντήρησης Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων  HFS

Η εφαρμογή «Διαχείριση Συντήρησης Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων HFS»  είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο Facility Managment που αναπτύχθηκε ειδικά για μεμονωμένες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και αλυσίδες. …περισσότερα

Containers Managment

Η Διαχείριση και η δρομολόγηση των εμπορευματοκιβωτίων αποτελεί πονοκέφαλο για τις εταιρίες που τα διαχειρίζονται, στο πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει λύση η εφαρμογή Containers Management που έχουμε αναπτύξει.

    Τα containers εισάγονται  αυτόματα στην εφαρμογή από το  shipping report του πλοίου και παρακολουθούνται μέχρι την επαναφόρτωση τους.

    Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη  multiuser με απεριόριστο αριθμό χρηστών.

    Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη να τρέχει και σε windows tablet ώστε να ενημερώνεται άμεσα στο χώρο φορτοεκφόρτωσης. …περισσότερα