Διαχείριση Συντήρησης Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων HFS

Η εφαρμογή «Διαχείριση Συντήρησης Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων HFS»  είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο διαχείρισης (Hotel Facility Management) που αναπτύχθηκε ειδικά για μεμονωμένες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και αλυσίδες.
Είναι κοινώς αποδεκτό πως η συντήρηση και η διαχείριση  των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση και αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού, του χρόνου και των χρημάτων.

Η «Διαχείριση Συντήρησης Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων HFS»  είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό, την διαχείριση, την συντήρηση και λειτουργία τέτοιων κτιριακών εγκαταστάσεων προσφέροντας:

 • τη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους
 • την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών-λύσεων
 • την απλοποίηση όλων των διαχειριστικών διαδικασιών
 • την ευελιξία των διαδικασιών και
 • την αύξηση της παραγωγικότητας & της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Αναλυτικότερα :

 

 • Πλήρης αναφορές για τις αναγγελίες βλαβών σε ημερήσια ή όποια άλλη χρονική περίοδο ζητηθεί με αναλυτικά στοιχεία όπως ημερομηνία και ώρα , ποιος την έδωσε , τι αφορά, σύντομη και αναλυτική περιγραφή κλπ.
 • Παρακολούθηση κάθε συσκευής με s/n και πλήρη ιστορικό ζημιών.
 • Εκκρεμείς αναγγελίες βλαβών.
 • Παρακολούθηση των πραγματικών ωρών εργασίας  του / των συντηρητών.
 • Αναλυτική κατάσταση με τι εργασίες  συντήρησης ή επισκευών.
 • Παρακολούθηση των οχημάτων της επιχείρησης (καύσιμα, σέρβις, τέλη, ασφάλεια κλπ).
 • Ημερολόγιο Υπενθυμίσεων  (todo list).
 • Πλήθος εκτυπώσεων και αναφορών.