Διαχείριση Συντήρησης Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων HFS

Η Διαχείριση και η δρομολόγηση των εμπορευματοκιβωτίων αποτελεί πονοκέφαλο για τις εταιρίες που τα διαχειρίζονται, στο πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει λύση η εφαρμογή Containers Management που έχουμε αναπτύξει.

Τα containers εισάγονται  αυτόματα στην εφαρμογή από το  shipping report του πλοίου και παρακολουθούνται μέχρι την επαναφόρτωση τους.
Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη  multiuser με απεριόριστο αριθμό χρηστών. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη να τρέχει και σε windows tablet ώστε να ενημερώνεται άμεσα στο χώρο φορτοεκφόρτωσης.