Η Διαχείριση Εγκαταστάσεων & Τεχνικών της ILSoft είναι μια Field Service Management (FSM) εφαρμογή και έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες των εταιριών οι οποίες ασχολούνται με προϊόντα που απαιτούν εγκατάσταση και συνεχή τεχνική υποστήριξη στο χώρο του πελάτη, όπως τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας, συστήματα εποπτείας χώρου, δίκτυα υπολογιστών, παροχή υπηρεσιών κ.ά.

Βασικές Λειτουργίες της Εφαρμογής

Σε ποιους απευθύνεται

Γιατί ILSoft?