Η ILSoft δραστηριοποιείται στους τομείς ανάπτυξης, εμπορίας και παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών με χρήση τεχνολογιών αιχμής.  Στην ILSoft έχουμε δημιουργήσει τη πλέον αξιόπιστη λύση Field Service Management (FSM) εφαρμογή.Η Διαχείριση Εγκαταστάσεων & Τεχνικών της ILSoft έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες των εταιριών οι οποίες ασχολούνται με προϊόντα που απαιτούν εγκατάσταση και συνεχή τεχνική υποστήριξη στο χώρο του πελάτη, όπως τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας, συστήματα εποπτείας χώρου, δίκτυα υπολογιστών, παροχή υπηρεσιών κ.ά. Field Service Management (FSM) εφαρμογή.

 

Ασφαλείς λύσεις για ένα πιο ασφαλές περιβάλλον!

απόλυτη λειτουργικότητα

ασφάλεια

online υποστήριξη

Οι εφαρμογές μας είναι σχεδιασμένες  ώστε να είναι απόλυτα λειτουργικές, χρησιμοποιούμε εύκολα menu  , απλές και κατανοητές φόρμες , με αυτόματη συμπλήρωση σε κάθε πεδίο , σχετικά εικονίδια και online βοήθεια. Δεν είναι τυχαίο που κάθε εφαρμογή δεν απαιτεί παρά μόνο λίγες ώρες εκπαίδευση.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια δεδομένων χρησιμοποιώντας δοκιμασμένα συστήματα βάσεων δεδομένων της Microsoft Acces και SQL Servers, και αυτοματοποιημένες διαδικασίες backup.

Χρησιμοποιούμε εξελιγμένες πλατφόρμες απομακρυσμένης πρόσβασης και επεμβαίνουμε σε πραγματικό χρόνο λύνοντας κάθε πιθανόν πρόβλημα σε 24ωρη βάση.