Ασφαλείς λύσεις για ένα πιο ασφαλές περιβάλλον!

απόλυτη λειτουργικότητα

ασφάλεια

online υποστήριξη

Οι εφαρμογές μας είναι σχεδιασμένες  ώστε να είναι απόλυτα λειτουργικές, χρησιμοποιούμε εύκολα menu  , απλές και κατανοητές φόρμες , με αυτόματη συμπλήρωση σε κάθε πεδίο , σχετικά εικονίδια και online βοήθεια. Δεν είναι τυχαίο που κάθε εφαρμογή δεν απαιτεί παρά μόνο λίγες ώρες εκπαίδευση.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια δεδομένων χρησιμοποιώντας δοκιμασμένα συστήματα βάσεων δεδομένων της Microsoft Acces και SQL Servers, και αυτοματοποιημένες διαδικασίες backup.

Χρησιμοποιούμε εξελιγμένες πλατφόρμες απομακρυσμένης πρόσβασης και επεμβαίνουμε σε πραγματικό χρόνο λύνοντας κάθε πιθανόν πρόβλημα σε 24ωρη βάση.